LB Aresia

เราทำอะไร

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต้อนรับรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแกลมปิ้ง
บริษัท แอล บี อารีเชียเชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์และการจัดการบริหารทรัพย์สินของธุรกิจโรงแรม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราที่สั่งสมมายาวนานหลายปี ความมุ่งมั่นของเราคือตรวจสอบข้อเท็จจริงของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเสนอให้กับนักลงทุน ดูแลผลกำไรตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวโดยการดูแลในระดับพรีเมียมจากฝ่ายขายของเรา