ขายอสังหาริมทรัพย์ for

ธุรกิจแบบครบวงจร

ตัวเลือกที่ 1

฿150,000

คุณสมบัติ

 • การก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยรวมทั้งหุ้นส่วนชาวไทย
 • 1 ใบอนุญาตทำงาน (อาจมากกว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • การเปิดบัญชีธนาคาร
 • ทบทวนสัญญาทางธุรกิจ
 • อยู่ในการสนับสนุน 3 เดือน

ตัวเลือก 2

฿200,000

คุณสมบัติ

 • การก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย รวมทั้งหุ้นส่วนชาวไทย
 • 1 ใบอนุญาตทำงาน (อาจมากกว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • การเปิดบัญชีธนาคาร
 • ทบทวนสัญญาทางธุรกิจ
 • คำแนะนำของผู้รับเหมาช่วง
 • การรับสมัครทีมงานและการลงทะเบียนในแผนกห้องปฏิบัติการ
 • บูรณาการกับชุมชนท้องถิ่น
 • ยังคงอยู่ในการสนับสนุน 6 เดือนหลังจากการซื้อทรัพย์สิน

ตัวเลือก 3

฿300,000

คุณสมบัติ

 • การก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย รวมพันธมิตรชาวไทย
 • 1 ใบอนุญาตทำงาน (อาจมากกว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • การเปิดบัญชีธนาคาร
 • ทบทวนสัญญาทางธุรกิจ
 • คำแนะนำของผู้รับเหมาช่วง
 • การรับสมัครทีมงานและการลงทะเบียนในแผนกห้องปฏิบัติการ
 • บูรณาการกับชุมชนท้องถิ่น
 • ดำเนินการตามแผนธุรกิจ
 • ศึกษาและวางตำแหน่งสินค้า
 • ราคา /บาร์/ร้านอาหาร /โรงแรม
 • รองรับการออกแบบ * (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ออกแบบ)
 • การสนับสนุนบนเว็บไซต์ *(ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเว็บมาสเตอร์)
 • ยังคงอยู่ในการสนับสนุน 9 เดือนหลังจากการซื้อทรัพย์สิน

info@lbaresia.com | +66 (0) 611 728 791
bruno@lbaresia.com | +66 (0) 957 917 069
© 2020, Lb Aresia. สงวนลิขสิทธิ์. Created by MB-Creation.be

Scroll Up